Fortyfikacje Gdańska i Pomorza Kultura Autentyczności

Projekt został stworzony w czasie dwudniowych warsztatów w ramach konkursu na zagospodarowanie Prochowni pod Kasztanami, znajdującej się u stóp bastionu Jerozolimskiego od strony ul. 3 Maja w Gdańsku. Wykonany wspólnie z Justyną Osiecką i Tomaszem Rosiakiem, został uhonorowany I miejscem.

 

wizja lokalna

Wizja lokalna

Ideą projektu było zachowanie tożsamości miejsca, nadanie nowych funkcji oraz wyeksponowanie z otoczenia.
Główne założenia koncepcji polegały na:
– rozdzieleniu starego i nowego – działania polegające na jak najmniejszej ingerencji w substancję zabytku,
– zakonserwowaniu obecnego stanu,
– tymczasowości instalacji – elementy znajdujące się wewnątrz obiektu można bez problemu zdemontować i zastąpić czymś innym.

Rysunek1Rysunek2Rysunek3Na poniższych rysunkach przedstawiono sposoby poruszania się po boksie i wnętrzu prochowni oraz przykładowe opcje rozwiązania kolorystyki.

 

Rysunek4

schemat16

Prezentacja rzutu i przekrojów obiektu, ukazująca rozrzeźbienie boksu, układ ramp oraz szafek, w których można schować eksponaty lub wykorzystać na dodatkowe powierzchnie wystawiennicze:

 

rzut

Rzut obiektu.

 

PRZEKROJ a-aL

Przekrój A-A

 

PRZEKROJ bbZ

Przekrój B-B.

 

Drugi koniec boksu został otwarty, ponieważ znajduje się tam widownia w formie schodów (schodki służące zarówno jako wyjście, jak i siedzenia) oraz ekran, na którym wyświetlane są projekcje dotyczące obecnej wystawy. Rampa dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy głównym wejściu do boksu.
W okresie zimowym, z uwagi na zimujące tutaj nietoperze może funkcjonować sama, zamknięta przestrzeń wystawiennicza (boks).

 

widok1

Na rysunku widoczna rampa, którą wjeżdża się na podest prowadzący do wyjścia.

 

schemat19 kopiaZastosowano nowe, szklane drzwi wejściowe ukryte zaraz pod starymi, oryginalnymi, które zdecydowano się zachować.

widok2

 

W przypadku zagospodarowania terenu prochowni postawiono na dobrą widoczność, zapewnienie odpowiedniego oświetlenia oraz uporządkowanie otoczenia, by umożliwić użytkownikom łatwiejszy dostęp do obiektu.

 

schemat22
Zaproponowano również siedziska, których formy odnoszą się do okolicznych drzew – kasztanowców i posiadają uproszczony kształt liścia tego drzewa.

 

schemat23

schemat24

Poniżej całe założenie:
podklad3 - Kopia

Linki do stron dotyczących konkursu:

http://www.ciee-gda.pl/konkursy-2/fortyfikacje-gdanska-i-pomorza-kultura-autentycznosci/ii-edycja-konkursu-fortyfikacje-gdanska-i-pomorza-kultura-autentycznosci/

http://www.gdansk.pl/nasze-miasto,808,20029.html

Organizatorzy:
Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej Gdańskiej Fundacji Wody, Politechnika Gdańska – Wydział Architektury, Centrum Hewelianum.

Patronat:
Magdalena Pramfelt – Konsul Honorowy Królestwa Niderlandów w Gdańsku, Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego, Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańsk.