Aleksandra Michałowska

W projektowaniu interesuje mnie aspekt społeczny i rozwój designu zrównoważonego.